Quên Mật Khẩu

Dùng số điện thoại đăng Ký : Nhắn tin đến số 0923546520 Với nội dung : Reset tài khoản (TenTaiKhoan)
Trường hợp quên luôn SĐT đăng ký cần xác định đúng sđt và 1 số thông tin khác xác thực qua Page.

Quay Lại -- Fanpage Hỗ Trợ